OM OS

Om Rørby Johansen A/S

Historien starter helt tilbage til 1971, hvor Jørgen Rørby Johansen grundlagde firmaet som en tømrervirksomhed. I slutningen af 70’erne opførte vi både parcelhuse og industribyggeri, hvor vi stod for hele entreprisen inkl. jordarbejdet. 

I den forbindelse blev der investeret i lastbiler og hurtigløbere til transport af vores entreprenørmateriel samt byggematerialer. Derfor opstod muligheden for også at kunne udføre transporter for kunder, og vi fik vognmandstilladelse til godskørsel for fremmed regning.

Fra entreprenør til transportvirksomhed
Gennem en lang årrække var hovedaktiviteten entreprenørafdelingen med jord-, kloak- og belægningsarbejde. Efter en større investering i blokvogne og andet sværgodsmateriel opstod interessen for specielle transporter, og hovedvægten blev derfor lagt på transportdelen.

I midten af 90’erne blev der stiftet et selskab i Tjekkiet, da vi udførte en del specialtransporter for tjekkiske industrivirksomheder til kunder i Danmark. Vi var i en periode blandt de største, når det handlede om sværgodstransporter, og omkring 75 % af vores transporter foregik uden for landets grænser. 

Efter nogle år med stadig større restriktioner omkring specialtransporter og ændringer i markedet, valgte vi i 2007 at sælge hovedparten af vores styk- og sværgodsmateriel, samt det tjekkiske selskab, Dan-Czech Specialtransport s.r.o.

Hotel for sværgods og ny administrationsbygning
På et tidspunkt opstod et behov for at kunne opbevare og håndtere større enheder, og i 1996 stod Danmarks første sværgodshotel færdigt sammen med en ny administrationsbygning i Herlufmagle, hvor virksomheden også drives fra i dag. 

Vi er klar til fremtiden
Vi har de seneste år investeret kraftigt, så vi i dag råder over 15 store kranbiler, hvoraf den største er udstyret med en 305 t/m kran med 66 meters udlæg. Vi råder over mere end 35 egne lastbiler til entreprenørkørsel, maskintransport og specialtransport af fx store betonrør samt over 100 åbne og lukkede affaldscontainere og mere end 7.000 køreplader.

Generationsskifte
I starten af 2018 gennemførte Jørgen Rørby Johansen et generationsskifte i virksomheden til sønnen Carsten Rørby Johansen, der i dag er administrerende direktør. Jørgen Rørby Johansen fortsætter som medlem af direktion og bestyrelse. I forbindelse med generationsskiftet, og for at styrke selskabets ledelse er tidligere partner i PriceWaterhouseCoopers, Preben Majdahl Nielsen tiltrådt som formand for bestyrelsen.