Entreprenørkørsel

ENTREPRENØRKØRSEL

 

Dansk Specialtransport udfører alle opgaver inden for entreprenørkørsel.

 

Vi servicerer vore kunder ved at levere grus, sten, skærver, knust tegl/beton, asfaltfræs

mv. Vi bortskaffer såvel ren som forurenet jord samt brokker fra nedrivning mv.

Derudover kører vi korn, træpiller og andet løst volumengods.

 

Asfaltkørsel

Vi tilbyder transport af asfalt med isolerede biler. Derudover kan vi tilbyde kørsel med båndtrailer, så asfalten bliver læsset af i en jævn strøm, og gør det efterfølgende arbejde med den varme asfalt nemmere. Båndtrailerne kan læsse af overalt, under broer og viadukter, da de ikke kræver nogen frihøjde.

 

Kran/grab kørsel

Inden for kran/grab kørsel kan vi udføre mange opgaver. Blandt opgaverne kan nævnes oprydning og bortskaffelse af affald/brokker, kørsel af pallegods med pallegafler og levering, udlægning samt afhentning af jernplader. Hvis opgaven bliver for stor, bliver den blot udført af en af vores større kranbiler.

 

Containerkørsel

Vi har både åbne og lukkede affaldscontainere i str. 12–30 m3 til jord, affald og brokker.

 

Lej en container hos os, så leverer vi den på adressen. I ringer, når den er fyldt, så henter

vi den og kører affaldet til en godkendt miljømodtager.

 

 

 

 

Vi er medlem af:

Vi samarbejder med:

KONTAKT

 

Dansk Specialtransport v/Rørby Johansen A/S

Håndværkervej 1

DK-4160 Herlufmagle

Tlf.: 5550 6070

Fax: 5550 1214

E-mail: ds@dansk-specialtransport.dk

CVR-nr. 68497914

Vi er en del af hjertestarter netværket.